Petka za Džabest prinaša dodatne minute in megabajte

Vključene količine veljajo za storitve, opravljene v omrežju Mobitel v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Ponudba je časovno omejena; uporabniki, ki jo želijo uporabljati do konca leta, jo morajo naročiti najkasneje do 30.09.2012.

Vklop opcije Petka je mogoč prek SMS sporočila s ključno besedo PETKA, ki ga pošljete na številko 1918.

Author: bostjan

Share This Post On